PLAYERS

RESULTS

I ROUND PALKIS – SCG 3:0 (21:14,17:10,21:15)

II ROUND  PALKIS – FLASH 1:2 (15:21,17:18,21:17)

III ROUND PALKIS – BUBASVABE 3:0 (16:14,21:20,22:13)

IV ROUND PALKIS – MARSOVCI  0:3 (11:21,17:21,16:17)

V ROUND ARMAGEDDON – PALKIS 3:0 (21:09,22:13,21:11)

V ROUND 2×3 PRASINA – PALKIS 3:0 (16:14,21:11,21:09)

VI ROUND PALKIS – KGB FILIGRAN 0:3 ( 19:21 , 13:21 , 14:22 )

VII ROUND PALKIS – BARONI 2:1 ( 21:7 , 21:12 , 13:18 )

TEAM