PLAYERS

RESULTS

I ROUND  2×3 PRASINA – ARMAGEDDON 0:3 (16:21,17:22,17:21)

II ROUND  2×3 PRASINA – KGB FILIGRAN 2:1 (21:14,21:12,20:21)

III ROUND 2×3 PRASINA – BUBASVABE 2:1 (16:20,21:17,21:08)

IV ROUND BARONI VRACAR – 2×3 PRASINA 0:3 (09:16,07:21,10:21)

V ROUND 2×3 PRASINA – PALKIS 3:0 (16:14,21:11,21:09)

V ROUND 2×3 PRASINA – MARSOVCI 2:1 (21:17,20:21,21:09)

VI ROUND 2X3 PRASINA – SCG 3:0 ( 21:10 , 21:14 , 22:10 )

VII ROUND NOVKOL – 2X3 PRASINA 0:3 ( 10:21 , 13:21 , 9:21 )

TEAM